รายการสินค้า : อิฐก่อโชว์

เป็นลายที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี มีทั้งหมด 5 ลาย สามารถใช้ก่อบ้าน, ก่อกำแพง, ทำทางเดิน และก่อเสาเพื่อโชว์ลายอิฐซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้หลายตัน ทางโรงานมีอิฐตัวนานที่สามารถก่อโป่งไฟได้ มีอายุการใช้งานนับหลายสิบปีอิฐ บ.บ.ก.
อิฐ บ.บ.ก.


ขนาด 7x10x22 ซม.

จำนวน 45 ก้อน/ตร.ม. (แนวตั้ง)

จำนวน 60 ก้อน/ตร.ม. (แนวนอน)

อิฐโชว์ลาย S
อิฐโชว์ลาย S


ขนาด 5.5x5.5x16 ซม.

จำนวน 100 ก้อน/ตร.ม.

อิฐโชว์ลายดาว
อิฐโชว์ลายดาว


ขนาด 5.5x5.5x16 ซม.

จำนวน 100 ก้อน/ตร.ม.

อิฐโชว์ลายมะลิ
อิฐโชว์ลายมะลิ


ขนาด 5.5x5.5x16 ซม.

จำนวน 100 ก้อน/ตร.ม.

อิฐโชว์ เรียบ(ยาว)
อิฐโชว์ เรียบ(ยาว)


ขนาด 5x7.5x25 ซม.

จำนวน 50 ก้อน/ตร.ม.

อิฐโชว์ลายเรียบสั้น
อิฐโชว์ลายเรียบสั้น


ขนาด 5.5x5.5x16 ซม.

จำนวน 100 ก้อน/ตร.ม.

อิฐโชว์ เรียบ(ใหญ่)
อิฐโชว์ เรียบ(ใหญ่)


ขนาด 5x12x23 ซม.

50 ก้อน/ตร.ม.

 
Design by www.siamsbuy.com and www.unseen2travel.com