รายการสินค้า : กระเบื้องมุงหลังคา

เป็นกระเบื้องที่มีรูปทรงไทยๆ มีทั้งหมด 6 ชนิด และทางโรงงาน สามารถผลิตแบบกระเบื้องที่ท่านต้องการได้ สามารถเก็บความเย็นในตัวอาหารได้ดีเยี่ยมอีกทั้งยังทำให้ตัวอาคารหรือบ้านดูมีมิติมากขึ้น ทางโรงงานมีทั้งแบบธรรมชาติและแบบเคลือบสี มีอายุการใช้งานนับร้อยปีกระเบื้อง หม่อม
กระเบื้อง หม่อม


จำนวน 112 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องเกล็ดปลายาว
กระเบื้องเกล็ดปลายาว


จำนวน 100 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องเกล็ดปลาสั้น
กระเบื้องเกล็ดปลาสั้น


จำนวน 100 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องปลายแหลมมน ยาว
กระเบื้องปลายแหลมมน ยาว


จำนวน 132 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องปลายแหลมมนสั้น.
กระเบื้องปลายแหลมยาว
กระเบื้องปลายแหลมยาว


จำนวน 132 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องปลายแหลมสั้น
กระเบื้องปลายแหลมสั้น


จำนวน 132 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้องว่าว
กระเบื้องว่าว


ชายบน 3 แผ่น/ม.

ชายล่าง 4 แผ่น/ม.

กระเบื้องสุโขทัย
 
Design by www.siamsbuy.com and www.unseen2travel.com