รายการสินค้า : กระเบื้องปูพื้น , กระเบื้องติดผนัง

กระเบื้องที่มีวัสดุทางธรรมชาติเป็นส่วนผสมและใช้ความร้อนกว่า 1000 องศาเซลเซียสในกระบวนการผลิต กระเบื้องชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ทำให้ไม่ลื่นเพราะตัวกระเบื้องเป็นผิวด้านและการเก็บความเย็นได้ดีเยี่ยมจึงทำให้ท่านสามารถประหยัดค่าไฟได้โดยการเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ก็เย็นได้และเมื่อท่านจะออกจากบ้านก็สามารถปิดแอร์ก่อนออกจากบ้านได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งานนับหลายสิบปีกระเบื้อง 2 x 6 แดง
กระเบื้อง 2 x 6 แดง


จำนวน 100 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้อง 2 x 6 มันปู
กระเบื้อง 2 x 6 มันปู


จำนวน 100 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้อง 4 x 4 มันปู
กระเบื้อง 4 x 4 มันปู


จำนวน 100 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้อง 4 x 8 แดง
กระเบื้อง 4 x 8 แดง


จำนวน 50 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้อง 8 x 8
กระเบื้อง 8 x 8


จำนวน 25 แผ่น/ตร.ม.

กระเบื้อง 12 x 12
กระเบื้อง 12 x 12


จำนวน 11 แผ่น/ตร.ม.

 
Design by www.siamsbuy.com and www.unseen2travel.com