ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซด์

หจก. โรงงานทำอิฐ บบก. อุตสาหกรรม เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอิฐ-กระเบื้องดินเผา เคลือบสี , ไม่เคลือบสี ในรูปแบบต่าง ๆ และรับทำตามความต้องการ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการจัดส่งที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ และ10 ล้อ และ หจก. โรงงานทำอิฐ บบก. อุตสาหกรรม ยังได้ตระหนักถึง คุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นมาโดยตลอด ด้วยการคัดสรรวัสดุที่ใช้ในการผลิต ที่สามารถรับแรงอัด และการดูดกลืนน้ำ จนได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะยังคงควบคุมมาตรฐานนี้ตลอดไป